Montering af vask

Før montering, skal der ved hjælp af waterpas, kontrolleres at de monterede elementer er korrekt monteret på enten væg eller gulv. Hvis ikke din vask er monteret 100 % lige og vandret, vil vandet ikke løbe korrekt ud af vasken, og der kan opstå spændinger i vasken, som kan medføre at vasken krakelerer, og på længere sigt og i værste fald knækker, denne form for fejlmontage er IKKE reklamationsberettiget.

Alle vaske af Terrazzo/Beton og kunstmarmor/Top Solid, fra 80 cm’s bredde og op efter, SKAL være fuldt understøttet i hele vaskens bredde, det gælder både i forkant og bagkant.

Understøttelsen SKAL have 100 % kontakt med vasken i hele bredden.

Der må IKKE være luft imellem understøtningen og vasken.

Ved montering af rør afløb på bundventil, er det meget vigtigt – at der ikke bruges unødigt stor kraft eller tvang, da dette vil medføre spændinger i vasken, som kan få vasken til at krakelere, eller i værste fald og på længere sigt, kan få vasken til at knække, denne fejlmontering er IKKE reklamationsberettiget.